Få hjelp og veiledning

Hvordan skjer tilbakebetaling av penger?

Det hender at en reise må avbestilles på grunn av f.eks. sykdom, uforutsette hendelser etc. I visse tilfeller skal du som kunde ha tilbakebetalt penger, ref. våre reisevilkår.

Her kan du se hvordan pengene blir tilbakeført hvis ikke annet er avtalt:

  • Betaling gjort med et betalingskort/kredittkort på ving.no, vår betalingstelefon eller i vår butikk tilbakebetales til samme kort.
  • Betaling gjort med Bankaxess på ving.no tilbakebetales til samme konto.
  • Betalingen gjort med gavekort tilbakebetales i form av nytt gavekort per e-post.

 

 

Aktuell informasjon

Om koronaviruset

Vi forstår at mange har spørsmål om spredningen av Koronaviruset. Vi følger situasjonen nøye for å holde oss, og...

Les mer