Få hjelp og veiledning

Hva innebærer Reisegarantien?

Hva innebærer Reisegaranti?

Reisegarantifondet er en økonomisk beskyttelse for reisende når en reise blir avlyst eller avbrutt. Den reisende kan da søke om refusjon fra reisegarantien.

Reisegarantien gjelder for:
 

Pakkereiser
Med en pakkereise menes det som ligger i ordet; at man har kjøpt en reise bestående av flere elementer som tilsammen utgjør en pakke. Elementene i pakken beskrives som losjitransport og annen turistmessig ytelse. En pakke må inneholde minst to av disse elementene. I tillegg må reisen vare i minimum 24 timer eller inneholde overnatting.Reisegarantien skal dekke alle pakkereiser, uansett om de selges til privatpersoner eller selskap.

Dekning under reisegarantien får man i tillegg ved kjøp av kun flysete på en charteravgang eller for den saks skyld på en busstransport som primært transporterer pakkereisende. For at det skal være en pakke kreves at den er tilrettelagt av arrangøren. I reisegarantisammenheng oppnås dekning under garantien også når du selv har valgt ut elementene og ber reisearrangøren/reisebyrået/nettportalen effektuere din bestilling gitt at reisen hovedsakelig er til personlig bruk.


For mer informasjon.

Aktuell informasjon

Om koronaviruset

Vi forstår at mange har spørsmål om spredningen av Koronaviruset. Vi følger situasjonen nøye for å holde oss, og...

Les mer